Volgen

Nieuw in versie 2015/1

Algemeen

De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten, vragenlijsten en FAQ’s zijn verder verbeterd en wederom aangevuld. Verder hebben wij de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Sofi-cijfers
De sociale en fiscale cijfers voor het jaar 2015 zijn verwerkt in alle benodigde programma’s.

Advantage
Voor Advantage hebben wij een major update voor u klaar staan! Wat hebben wij zoal aangepast: 

• efficiëntere processen;
• toevoeging van sjablonen;
• geoptimaliseerde Online Intake;
• verbeterd Offerte- en Sluitproces;
• integratie met advies-op-afstand;
• verbeterde integratie met ons pensioenlastenprogramma;
• en een nieuw design, als voorbereiding op onze webapplicatie.
Aanpassingen die wij hebben doorgevoerd op basis van onderzoek en úw input!
Onderstaand enkele aanpassingen voor u uitgewerkt.

Processtappen
De processtappen zijn opnieuw beoordeeld en vormgegeven. Met als doelstelling dat u nog sneller en efficiënter met Advantage kunt werken. De volgende processtappen worden nu onderscheiden:
• Inventariseren;
• Vergelijken;
• Offerte;
• Sluiten.
Zoals gebruikelijk sluiten de processen naadloos op elkaar aan en dienen alleen de aanvullende vragen per proces beantwoord te worden. Alle overige antwoorden worden automatisch overgenomen uit de voorgaande processen.

Sjablonen
Naast de proces optimalisatie, zijn sjablonen ook een methode om uw inventarisatie sneller uit te voeren. Wij hebben twee manieren van werken met sjablonen voor u geïmplementeerd:

  • u maakt zelf sjablonen aan voor ‘gestandaardiseerde’ oplossingen. Dit doet u zeer eenvoudig. Maak een dossier aan en sla deze op als sjabloon. Daarna kunt u bij het aanmaken van een nieuw dossier, een sjabloon selecteren. Uiteraard kunt u meerdere sjablonen aanmaken; 
  • een andere methode om snel een dossier in te richten, is de Quick Start. U geeft dan bij de ouderdoms- overlijdens-, arbeidsongeschiktheids-verzekeringen, keuze vrijheid en kosten & tarief aan hoe ‘goed’ deze dienen te worden gedekt binnen de pensioentoezegging. U heeft de keuzes goed, gemiddeld en matig. Op basis hiervan worden alle relevante vragen vooraf ingevuld. De resterende zijn vervolgens vrij te beantwoorden.

Uiteraard gaat dit niet ten koste van de mogelijkheid om iedere vraag (alsnog) ‘op maat’ te beantwoorden. U ziet ten allen tijde wat de vooraf ingevulde antwoorden per vraag zijn. Indien gewenst past u alsnog een antwoord aan. U blijft dus ook binnen onze sjabloonoplossingen 100% grip houden op de gemaakte keuzes.

Daarnaast heeft iedere vraag die beantwoord is vanuit een sjabloon of de Quick Start, een kenmerk waaraan u makkelijk kunt zien dat de vraag vanuit een sjabloon is beantwoord.

Online Intake
De Online Intake wordt inmiddels zeer frequent ingezet om uw klant op voorhand alle vragen uit het klantprofiel te laten beantwoorden. Dit is ook wat de AFM adviseert, besteed werk uit aan uw klant.

Naar aanleiding van de AFM uitspraak inzake controle van de Meeusdossiers, hebben wij de Online Intake na bestudering van deze uitspraak, verder uitgebreid.

De klantprofielvragen zijn opnieuw geordend en er staan voortaan veel informerende documenten in de Online Intake ter beschikking van uw klant. Documenten waarmee uw klant zich kan voorbereiden op uw adviesgesprek. Tevens heeft de klant de mogelijk om via de Online Intake vragen aan u te stellen. Zodat u uw adviesgesprek nog optimaler kunt voorbereiden.

De vragen die de klant stelt, worden als PDF opgeslagen in het afdrukmenu van Advantage.

Offerte & Sluiten
Om offertes nog nauwkeuriger aan te laten sluiten op uw offerteverzoeken, hebben wij het tabblad Basisvragen geactiveerd. Op dit tabblad kunt u alle vragen beantwoorden, die nodig zijn om een sluitende offerte te genereren. Daarna kunt u het offerteverzoek via Advantage sturen aan Advantage Backoffice.

Het proces Sluiten is een nieuw proces. Op het moment dat uw klant een keuze heeft gemaakt voor de offerte van een aanbieder, kunt u deze binnen het proces Sluiten onderbrengen bij de betreffende aanbieder.

Vanaf nu ondersteund Advantage dus alle processtappen die horen bij het opzetten van een pensioenregeling!

Uw bestaande dossiers?
Uw bestaande (lopende of gesloten) dossiers kunnen gewoon geopend worden in de ‘oude’ opzet. Nieuwe dossiers worden gestart op basis van de nieuwe processen. Een conversie is dus niet nodig.

Nieuw design
Advantage heeft een nieuw design gekregen! Voor een rustigere uitstraling, passend bij een verbetering van uw gebruikerservaring. Maar ook als voorloper op de webapplicatie die wij in de loop van het jaar gaan lanceren.

Productwijzigingen
De productkenmerken van de volgende producten zijn toegevoegd:
• Zwitserleven – Exclusief Pensioen;
• Zwitserleven – Nu Pensioen;
• Zwitserleven – Nu Pensioenrekening.

Nieuw: Wft-intake op afstand (advies-op-afstand)
Door de unieke samenwerking tussen Idiligo en Akkermans & Partners, kan de totstandkoming van uw pensioenadvies perfect op afstand uitgevoerd worden.

Speciaal voor onze samenwerking, hebben wij een script ontwikkeld waarmee u snel, efficiënt én samen met uw klant alle elementen/vragen die behoren tot een klantprofiel en Wft-intake, inventariseert en vastlegt.

Op afstand en toch face to face!

Hoe dit werkt?
U start vanuit Advantage een Idiligo sessie, waarbij automatisch het Wft-intake script wordt geladen. Zodra uw klant deelneemt aan de sessie, kunt u samen het klantprofiel en de Wft-intake doorlopen. U adviseert en voert de antwoorden in, uw klant kijkt mee en maakt de keuzes.

Zodra uw inventarisatie is afgerond, worden de gegeven antwoorden ingelezen in het betreffende klantdossier in Advantage. Daarnaast wordt de volledige intake in het bestandsbeheer van Advantage geplaatst. Voor een complete papertrail van uw pensioenadvies. U hoeft hier niets aan te doen, de techniek regelt alles voor u.

U kunt de eerste twee maanden kosteloos gebruik maken van Idiligo. Daarna bedraagt de investering € 7,50 per maand. Uiteraard kunt u vanaf dat moment Idiligo ook inzetten voor andere advies-op-afstand onderwerpen. 

Pensioenprogramma

Het pensioenprogramma is uitgebreid met RJ2014-4 of ‘Best Practice’ waardering!

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft in uiting 4 van 2014 richtlijnen gepubliceerd ten behoeve van de commerciële waardering van pensioenaanspraken in eigen beheer. De waardering op basis van deze richtlijnen wijkt af van de huidige grondslagen voor waarderingsberekeningen:
• fiscale grondslagen;
• commerciële grondslagen conform eisen fiscus.
Daarom hebben wij het pensioenprogramma uitgebreid. Op het tabblad ‘actuarieel commercieel’, kunt u nu een derde set met grondslagen opgeven, volledig gebaseerd op de eisen van de RJ.

Hieronder vindt u een korte en puntsgewijze toelichting op de kosteloze uitbreiding: 

  • u kunt met deze uitbreiding de fiscale/commercieel fiscus/RJ2014-24 berekeningen alle drie tegelijkertijd uitvoeren in het pensioenprogramma; 
  • wij hebben rekening gehouden met het feit dat de rekenrente afhankelijk dient te zijn van de duration. De duration wordt dus direct berekend in het programma en is in het resultatenscherm (panel met rekenresultaten onder in je scherm) af te lezen; 
  • alle grondslagen die de SRA in haar handreiking heeft gepubliceerd kunt u opnemen; 
  • wij hebben van onafhankelijk actuarieel adviesbureau Triple A een alternatief voor de rekenrente overgenomen in de helptekst. Dat betekent concreet, dat we een overzicht met rekenrentes per duration-klasse opgenomen hebben in de helptekst. Uiteraard volledig gebaseerd op de in de uiting gepubliceerde ‘hoogwaardige bedrijfsobligaties’.

Het pensioenprogramma is verder verbeterd met: 

  • indien een pre-Witteveen en Witteveen regime van toepassing is, en is gekozen voor een middelloon systeem in het Witteveen regime, werden de opgebouwde aanspraken in het pre-Witteveen regime niet geïndexeerd gedurende de Witteveen regime periode. Dit is opgelost; 
  • in het pensioenprogramma was het niet mogelijk om een vóór-indexatie (van de nog op te bouwen aanspraken in een middelloonregeling) als voorwaardelijk of onvoorwaardelijk aan te merken. De vóór-indexatie werd ook niet meegenomen in de berekening van de waarde economisch verkeer. De indexatie werd dus behandeld als voorwaardelijke indexatie. U kunt er nu voor kiezen om de indexatie onvoorwaardelijk toe te passen. Daardoor kan de vóór-indexatie tot pensioendatum ook meegenomen worden in de berekening van de commerciële waarde.

Dela Leefdoorplan Overlijdensrisicoverzekering:
Het scherpe tarief van het Dela – Leefdoorplan is opgenomen in het overzicht met overlijdensrisicoverzekeringen. Rechtstreeks gekoppeld met de premieserver van Dela. u rekent dus altijd met de meest recente tarieven. 

Pensioenlasten Plus
Op het tabblad ‘Actuarieel’ zijn vele actuariële grondslagen toegevoegd om een nóg exactere berekening van de toekomstige lasten te maken. Deze grondslagen zijn gebaseerd op de gebruikte grondslagen door verzekeraars en PPI’s.

Het betreft bijvoorbeeld gesplitste leeftijdsterugstellingen voor de uitkeringen ná en het overlijdensrisico vóór pensioendatum en de opslagen op de reserve ingeval van een salaris-diensttijd product.

Bovendien kunt u naast de grondslagen van het tarief van het verzekeringsproduct, uw advieskosten verdisconteren in de berekening.

Tenslotte is het deelnemersscenario in de lastenberekening uitgebreid en verbeterd voor wat betreft de automatische vervanging van gepensioneerden. U hoeft dit nu slechts éénmalig (voor alle berekeningsjaren) op te geven en kunt kiezen of de werknemers op de richtpensioenleeftijd, of hun eigen AOW-datum met pensioen gaan.

Nieuwe naam
Inmiddels is Pensioenlasten Plus veel meer dan alleen een pensioenlastenprogramma. Daarom gaan wij binnenkort de naam veranderen.

De nieuwe naam wordt Pension Analyzer!

De volgende onderdelen zijn opgenomen in de Pension Analyzer:
• Pensioenlasten: het doorrekenen van de pensioenlasten voor een onderneming;
• Regelingenvergelijken: verschillende pensioenregelingen met elkaar vergelijken;
• Betaalbaarheidstoets: het toetsen van de financiële positie van een onderneming;
• Omzettingsberekening: het omzetten van een pensioenregeling.
Berekeningen die zeer bruikbaar zijn binnen de collectieve pensioenadvisering. 

Pensioendatabank
De pensioendatabank is geüpdatet met de meest recente wetgeving, resoluties en jurisprudentie voor de Nederlandse en de Internationale pensioenregelgeving. 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen