Volgen

Nieuw in versie 2014/1

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten en FAQ’s zijn verbeterd en verder aangevuld.

De relevante sociale en fiscale cijfers van het jaar 2014 zijn toegevoegd aan alle programma’s.

Adviesrapporten
Inmiddels bent u al bekend met de 30 verschillende adviesteksten in onze programma’s. Teksten die u naadloos kunt inzetten binnen uw adviespraktijk, ongeacht de doelgroep. Bijvoorbeeld als informatiebron of als toevoeging aan uw adviesrapport(en).

Maar wij zijn verder gegaan. Vanaf deze update zijn ook adviesrapporten opgenomen in de onderstaande programma’s. Het zelf schrijven van adviesrapporten hoort vanaf nu, indien u dat wenst, tot het verleden.

De adviesrapporten worden volledig geautomatiseerd samengesteld aan de hand van gemaakte keuzes en ingevoerde gegevens. Dus volledig aansluitend bij uw berekening.

Kortom, marge verhogend!

Om de adviesrapporten te selecteren klikt u in de programma’s op ‘Afdrukmenu’ en daarna kiest u voor ‘Adviesrapport’. Uiteraard zijn alle bestaande rapporten nog gewoon beschikbaar.

De programma’s met adviesrapporten:
• Pensioenprogramma;
• Regelingvergelijkingsprogramma;
• Pensioenlastenprogramma;
• Lijfrenteprogramma;
• FM Hiatenprogramma;
• FM Aanvullend Pensioen en Lijfrente;
• Flexpensioen;
• Echtscheiding.

Regelingvergelijkings- en Pensioenlastenprogramma

Rapport Werknemersanalyse RVP
Op verzoek van vele gebruikers hebben wij de Werknemersanalyse toegevoegd aan het RegelingVergelijkingsProgramma.
Dit maakt het mogelijk dat u in een handomdraai een overzicht creëert waarbij u direct het aantal, de leeftijd, de hoogte van de salarissen en het geslacht in beeld heeft van de deelnemers.

Aan de hand hiervan kunt u snel en efficiënt inschatten aan welke knoppen gedraaid dient te worden om een optimale pensioentoezegging samen te stellen. Of een bestaande pensioentoezegging te optimaliseren.

Het vergelijken van pensioenregelingen wordt hiermee naar een nog hoger niveau getild.

Te wijzigen eigen bijdrage Pensioenlastenberekening
De mogelijkheid om binnen een pensioenlastenberekening een eigen bijdrage die jaarlijks wijzigt op te geven, is toegevoegd.

Hiermee kunt u eenvoudig de toekomstige lastenverdeling tussen de werkgever en zijn werknemer(s) sturen en naar wens bijstellen.

Flexpensioen

Het uitruilen van pensioen werd in het Flexpensioenprogramma altijd berekend op de opgegeven (richt)pensioendatum. Hierdoor was het niet mogelijk om de uitruil direct na ontslag of echtscheiding te berekenen.

Daarom hebben wij de functionaliteit ingebouwd om zelf te bepalen wanneer de uitruil plaatsvindt. Dit maakt het programma geschikt voor iedere gewenste uitruilberekening.

Producten en tarieven aanbieders

De tarieven van Legal & General zijn geactualiseerd.

A&P Stamdata

Al onze programma’s, modules en systemen werken met de zogenaamde A&P Stamdata. Hierin zijn niet alleen sociale/fiscale cijfers en fondsinformatie opgenomen, maar bijvoorbeeld ook adviesteksten, adviesrapporten en jurisprudentie.

De A&P Stamdata staat in de A&P Cloud, zodat wij deze snel kunnen updaten om u te voorzien van de meest recente data. Iedere keer wanneer u de software opstart – en indien er een internetverbinding is – controleert de software of er een nieuwe versie beschikbaar is. Als dit zo is, zal deze automatisch gedownload en geïnstalleerd worden.

De volgende A&P Stamdata hebben wij voor up-to-date gebracht:

Stamdata Ten behoeve van Up-to-date
Sociale/fiscale cijfers Alle programma’s/modules/systemen 12/2014 <<
BPF gegevens Wft Pensioen Dossier
Advantage
10/2013 <<
CAO gegevens Wft Pensioen Dossier
Advantage
10/2013 <<
Fondsinformatie (Factor A) Lijfrenteprogramma

FM Aanvullend Pensioen en Lijfrente

12/2014 <<

Jurisprudentie, resoluties, etc.De Pensioen Databank11/2013 <<HelptekstenAlle programma’s/modules/systemenMaandelijksFAQ’s TechnischAlle programma’s/modules/systemen2 wekelijksFAQ’s Software gebruikAlle programma’s/modules/systemen2 wekelijksFAQ’s InhoudelijkBinnenkort beschikbaar2 wekelijks

<< tot en met deze periode bijgewerkt

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen