Volgen

Wat zijn de gevolgen van het besluit van 3 juli 2008 voor inkoopberekeningen?

Het besluit is een vertaling van het bestaande beleid van belastinginspecteurs over de zakelijkheid van inkoop van dienstjaren.

In het besluit wordt bepaald dat, indien de extra ingekochte diensttijd niet meer bedraagt dan de pensioengevende diensttijd van dat jaar zelf, geen onderzoek gedaan hoeft te worden naar de zakelijkheid van de inkoop.

Die zakelijke overwegingen worden in dat geval aanwezig verondersteld. Deze goedkeuring geldt uitsluitend, als de totale arbeidsbeloning overigens, exclusief de kosten van de extra pensioentoezegging, als zakelijk kan worden aangemerkt.

Wanneer de extra ingekochte diensttijd meer bedraagt dan de pensioengevende diensttijd, zal de zakelijkheid van de inkoop ter beoordeling bij de inspecteur van de Belastingdienst liggen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen