Volgen

Wat is het verschil tussen een lastenberekening en regelingvergelijking?

In een pensioenlastenberekening worden de kosten van een enkele regeling berekend. Deze kostenberekening vindt plaats met inbegrip van een aantal gedetailleerde variabelen die in de regelingvergelijking niet opgegeven kunnen worden. de lastenberekening geeft daardoor een nauwkeurigere schatting van de kosten nu en in de toekomst.

In de pensioenregeling vergelijking kunnen de kosten van de ene regeling worden vergeleken met een andersoortige regeling. dit kunnen tot 4 regelingen zijn incl. de huidige regeling.

De regelingvergelijking kan op basis van kosten worden uitgevoerd, maar ook op basis van opbrengsten (kapitalen/aanspraken). Men kan tevens regelingen vergelijken op basis van gelijke uitgangspunten of conform fiscale maxima.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen