Volgen

Wanneer kan het tarief van Legal & General wel worden gebruikt onder Windows Vista?

In het programma kan het tarief van Legal & General wel gekozen worden voor gelijkblijvend en dalend risicokapitaal, indien de gebruiker van het programma schrijfrechten heeft in de de betreffende map waarin het programma geïnstalleerd is. Heeft de gebruiker deze rechten niet, dan genereert het programma de volgende foutmelding 'Dit tarief kan niet gebruikt worden indien het besturingssysteem Windows Vista is'.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen