Volgen

Hoe bepaal ik de te activeren premie bij extern eigen beheer?

Extern eigen beheer komt voor bij onderbrenging van de pensioenverplichting in een:

  • Pensioen BV;
  • Holding;
  • Directie pensioen lichaam.

Hierna zullen deze 'pensioenuitvoerder' genoemd worden:

De premie die betaald dient te worden aan de pensioenuitvoerder wordt bepaald op basis van marktrente en de (eventuele) vastgestelde open index.

Ter controle van het premieniveau dient een aanvullende berekening te worden gemaakt. Dit is vastgelegd in het besluit d.d. 3 juli 2008 van het Ministerie van Financiën.

De controleberekening wordt gebaseerd op een rekenrente van 4% en een indexatie van 0%. Indien de berekende premie hoger is dan deze premie uit de controleberekening, dient het verschil tussen de twee te worden geactiveerd.

Het verschil aan premies dient dus op de balans van de betalende BV te worden geactiveerd. Na activering wordt deze premie niet meer opgerent.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen