Volgen

Hoe hoe bereken ik een pensioen met direct ingaand partnerpensioen, ´conform fiscus´?

Voor de waardering van de verplichting in eigen beheer mag volgens de fiscus alleen rekening worden gehouden met een uitgesteld partnerpensioen, ongeacht of de BV het risico van overlijden vóór de pensioendatum daadwerkelijk heeft (her)verzekerd.

Dit kan worden bereikt door de vraag ’weduwe- en wezenpensioen vóór pensioendatum‘ op volledig extern verzekeren te zetten. Het programma gaat er dan vanuit dat de BV bij overlijden vóór de pensioendatum geen verplichting heeft en rekent dus met een uitgesteld partnerpensioen. Tevens wordt het totale risicokapitaal aangegeven dat benodigd is ter dekking van het weduwe- en wezenpensioen. Hieruit kan worden afgeleid welk risico de BV loopt en of dit eventueel extern verzekerd dient te worden.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen