Volgen

Wat doet de koppeling met de PensionAnalyzer

Wanneer u een abonnement heeft op het programma PensionAnalyzer, is dit programma automatisch gekoppeld aan Advantage. Dit betekent dat u, via Advantage, de huidige en toekomstige pensioenlasten eenvoudig en snel kunt doorrekenen. 

Door het starten van een pensioenlastenberekening vanuit Advantage, worden automatisch alle benodigde gegevens overgenomen in PensionAnalyzer. Wanneer u de richtlijnen van de AFM volgt, dient er op twee momenten een pensioenlastenberekening gemaakt te worden. Een voor de huidige regeling en een voor de nieuwe regeling inclusief een projectie van de lasten over een periode van 5 jaar. Nadat een of beide pensioenlastenberekeningen gemaakt zijn, kunt u de resultaten inlezen in Advantage. Dit doet u door het berekeningsdossier te uploaden in Advantage.

In totaal zijn er dus drie functionaliteiten voor de samenwerking tussen Advantage en PensionAnalyzer. In alle gevallen start u de functionaliteiten door op het icoon met de appel in de werkbalk te klikken. Er verschijnt dan een pop-up met onderstaande mogelijkheden.

 1. Pensioenlasten huidige regeling
  U kiest voor deze optie wanneer u de pensioenlasten wenst door te rekenen voor de huidige regeling.
  PensionAnalyzer wordt geopend en alle relevante ingevoerde gegevens uit uw Advantage dossier worden meegenomen en ingelezen. U kunt aan de slag met het berekenen van de pensioenlasten.

  Zodra de berekening gereed is, slaat u het dossier op en kunt u het dossier uploaden in Advantage middels 'Uploaden berekeningsresultaten'.

 2. Pensioenlasten nieuwe regeling
  U kiest voor deze optie wanneer u de pensioenlasten wenst door te rekenen voor de nieuwe regeling.
  PensionAnalyzer wordt geopend en alle relevante ingevoerde gegevens uit uw Advantage dossier worden meegenomen en ingelezen!

  Zodra de berekening gereed is, slaat u het dossier op en kunt u het dossier uploaden in Advantage middels 'Uploaden berekeningsresultaten'.

 3. Uploaden berekeningsresultaten
  U kiest voor deze optie wanneer u de berekeningsresultaten wenst te uploaden naar Advantage. Dit dient u voor zowel de berekening van de huidige als nieuwe regeling te doen.

  Advantage zet de berekeningsresultaten vervolgens op de juiste plek voor u in het tabblad Financieel (huidige regeling) of Pensioenlasten (nieuwe regeling). In de PensionAnalyzer is namelijk een vraag opgenomen waarin u aan kunt geven of uw berekening een huidige of gewenste regeling betreft.
  Ook het berekeningsdossier wordt in het afdrukmenu opgeslagen, zodat uw papertrail compleet vastgelegd is in Advantage.

In de Quick Guide: Lastenberekening en betaalbaarheidstoets vindt u meer informatie over de werking van deze koppeling.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen