Volgen

AFM- en Wft-proof Adviseren

Quick Guide Advantage: AFM- en Wft-proof Adviseren

In tegenstelling tot wat veelal gedacht wordt, kunt u met Advantage sneller en efficiënter een AFM- en Wft-proof dossier aanleggen, dan dat u diverse losse offertes kunt maken.

Volledig conform de richtlijnen van de AFM.

Advantage is namelijk een workflow gestuurde applicatie, op basis van single input, multiple output. Uiteraard in lijn met de leidraad van de AFM dat een pensioenadvies bestaat uit: Inventariseren, Analyseren, Adviseren en Sluiten van een product.

Dit betekent dat Advantage uit meerdere processen bestaat, waarbij ieder proces afgerond dient te worden, voordat er gestart kan worden met het volgende proces.

Hierdoor kunnen gegevens die eenmaal een keer zijn ingevoerd, naadloos overgenomen worden in de andere processen. Met andere woorden: naar mate u verder komt in Advantage, hoe minder u hoeft in te voeren. Het gaat dan nog slechts om het verrijken van gegevens.

U zult zien, dat Wft-proof adviseren uiteindelijk helemaal niet veel meer tijd hoeft te vergen dan in losse offertesystemen van aanbieders alles opnieuw invoeren.

En om te borgen dat gegevens in de verschillende processen op elkaar afgestemd blijven, wordt ieder proces na uw goedkeuring read-only gemaakt. Uiteraard is dit te herstellen. Uiteindelijk is uw advies dus altijd in lijn met uw inventarisatie en analyse. Dat borgt het programma voor u én uw klant.

Tip: voor veel onderdelen van Advantage hebben wij Quick Guides geschreven. Indien er een guide is van een bepaald onderdeel, zal er een link gekoppeld worden naar de betreffende guide. Daarnaast hebben wij alle guides onderaan voor u op een rij gezet.

Inventarisatieproces (Wft-intake)
Middels dit proces legt u uw advies volledig conform de richtlijnen van de AFM vast. Waarbij de volgende onderdelen aan bod komen:

En voor het opbouwen van een Wft-proof adviesdossier, kunt u alle (getekende) documenten die niet door Advantage worden gegeneerd, uploaden in het Afdrukmenu van Advantage. Zodat u een volledige papertrail opbouwt.

Uw dossier en adviestraject zijn dus ook op ieder gewenst moment volledig reproduceerbaar!

Offerteproces
Zodra het Inventarisatieproces is afgerond, kunt u doorgaan naar het Offerteproces. Hierbij worden alle inputgegevens in het Inventarisatieproces read-only gemaakt en overgenomen in het Offerteproces.

In het Offerteproces worden de overgenomen vragen eveneens read-only getoond, zodat er geen verschillen kunnen ontstaan tussen de inventarisatie en de offertes.

Dit heeft als grote voordeel, dat u in één oog opslag kunt zien welke vragen nog beantwoord dienen te worden.

De vragen die u beantwoord, zijn van toepassing op alle aanbieders. Wij hebben hier bij de ontwikkeling van Advantage al rekening mee gehouden. Alle vragen worden namelijk aangestuurd op basis van de product-/offertemogelijkheden van de diverse aanbieders.

U hoeft dus maar één set offertegegevens (Basisvragen) te vullen, om bij alle aanbieders offerteverzoeken in te dienen.

Het maken van meerdere offerteverzoeken heeft dus nog nooit zo weinig tijd gekost. Terwijl u toch volledig Wft-proof aan het adviseren bent!

Zodra alle offertegegevens ingevoerd zijn, stuurt u met een druk op de knop naar alle gewenste aanbieders een offerteverzoek.

Na ontvangst nemen zij uw verzoek in behandeling, waarna de offerte, eventuele bijlagen en de belangrijkste premiecijfers en productkenmerken geüpload worden.

Zodat u in Advantage bij het onderdeel Offertes, direct de premies kunt vergelijken, zonder een offerte te hoeven openen. Eventueel geëxporteerd naar Excel, zodat u het document ook nog kunt bewerken.

Sluiten & Onderbrengen
Heeft uw klant een keuze gemaakt voor een product en wil deze graag afsluiten, dan kunt u dit verzorgen via het Sluitenproces.

U rondt het Offerteproces af door op te klikken, waarna ook de vragen uit het Offerteproces read-only worden gemaakt. Vervolgens wordt het Sluitenproces geopend.

Hier beantwoordt u een paar aanbieder specifieke vragen en heeft u de mogelijkheid om de deelnemergegevens te verrijken. Want indien u bij de eerste import heeft besloten alleen de verplichte velden mee te nemen, dient u deze nu aan te vullen.

Tip: het is aan te raden om uw klant bij het aanleveren van de werknemergegevens, alle kolommen uit de Advantage Importtemplate te laten vullen. Dit voorkomt, dat u in een later proces gegevens dient te verrijken.

Indien alle vragen beantwoord zijn en alle data aanwezig is, kunt u uw verzoek inzake het sluiten van de verzekering versturen.

Na ontvangst door de aanbieder, eindigt uw adviestraject en zal de rest van de communicatie buiten Advantage om lopen. Uiteraard kunt u alle overeenkomsten en dergelijke gewoon uploaden in het Wft-proof dossier binnen Advantage.

Quick Guides:

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen