Volgen

Pensioenlasten & Financiële positie

Quick Guide Advantage: Pensioenlasten & Financiële positie

Conform leidraden 4 en 11 van de Wft, dienen pensioenlasten in beeld te worden gebracht en de financiële toets uitgevoerd te worden.

Deze berekeningen voert u naadloos uit met de PensionAnalyzer. Zo stuurt u op het door u gewenste moment, de PensionAnalyzer direct aan vanuit Advantage om de betreffende berekeningen te maken.

Waarbij voor uw efficiëntie, alle benodigde gegevens tussen Advantage en de PensionAnalyzer automatisch uitgewisseld worden, inclusief het rapport en het digitale dossier.

Heeft u geen licentie op de PensionAnalyzer of maakt u gebruik van een andere applicatie, dan kunnen de resultaten gewoon ingevoerd worden in Advantage en kunt u het betreffende rapport, in ieder gewenst format zoals Excel of PDF, uploaden voor een Wft-proof dossieropbouw.

Onderaan deze Quick Guide, treft u aanvullende informatie over de PensionAnalyzer aan.

De pensioenlastenberekening

De pensioenlastenberekening kunt u - conform de richtlijnen van de AFM – voor twee situaties in Advantage uitvoeren/invoeren:

 • in verband met de huidige regeling;
 • in verband met de nieuwe regeling.

De lastenberekening voert u uit voor het huidige berekeningsjaar, inclusief een projectie van de pensioenlasten over een periode van 5 jaar. Daarbij kunt u, om de prognose zo realistisch mogelijk te maken, gebruik maken van bijvoorbeeld een deelnemersscenario, vervanging van gepensioneerden en salarisstijgingen.

Financiële situatie

Conform leidraden 4 en 11 van de Wft, dient de financiële positie (betaalbaarheid) van een onderneming volledig in beeld te worden gebracht. Samen met de verwachte ontwikkeling van de lasten van de pensioentoezegging, kunt u zich een perfect beeld vormen van de betaalbaarheid van de toezegging.

Eventueel kunt u dit doen in overleg met de accountant van uw klant. Maar u kunt ook gebruikmaken van de betaalbaarheidstoets in de PensionAnalyzer. Daar kunnen alle door de AFM genoemde financiële kengetallen worden berekend. Bovendien kunt u een klantvriendelijk rapport uitdraaien met uw eigen conclusie daaraan toegevoegd.

Hoe werkt het?

U start de pensioenlastenberekening en de betaalbaarheidstoets op de volgende plekken in Advantage:

 • Klantprofiel: tabblad Financieel (tbv huidige regeling);
 • Wft: tabblad Pensioenlasten (tbv nieuwe regeling);
 • Klantprofiel: tabblad Financieel (tbv betaalbaarheid).

De betaalbaarheidstoets start u op, door op het icoon  te klikken.
De lastenberekening start u op, door op het icoon  te klikken.

Voor de drie berekeningen doorloopt u dezelfde onderstaande stappen:

 • klik op de button van de gewenste berekening;
 • de PensionAnalyzer start en neemt automatisch alle relevante beschikbare gegevens over;
 • u voert de gewenste berekening uit;
 • u klikt op  om het rapport te bekijken en/of af te drukken;
 • u klikt op de knop  voor de volgende acties:
  • het dossier opslaan in het Afdrukmenu;
  • het rapport opslaan in het Afdrukmenu;
  • de berekende gegevens overnemen in Advantage.

U kunt overigens een onbeperkt aantal berekeningen maken en opslaan in Advantage.

Het rapport en dossier zijn in te zien via het Afdrukmenu () van Advantage in het tab 'Bestanden'. Ten behoeve van een Wft-proof dossier en een volledige papertrail.

Opgeslagen dossiers kunt u opnieuw openen, door op het pijltje te klikken naast de button   of .


De PensionAnalyzer

De PensionAnalyzer is in twee versies beschikbaar. De PensionAnalyzer (PA) en de PensionAnalyzer Plus (PA+). Waarbij deze laatste over meer berekeningsmogelijkheden beschikt en alle berekeningsmogelijkheden ook los van Advantage te gebruiken zijn.

U beschikt afhankelijk van uw versie over de volgende berekeningen:

 • Betaalbaarheidstoets (PA en PA+)
  Toets de financiële positie van de onderneming, volledig conform de kengetallen uit de leidraden 4 en 11 van de AFM.
 • Pensioenlasten (PA en PA+)
  Reken snel en eenvoudig de pensioenlasten door op zowel individueel- als collectiefniveau. Inclusief onder andere 5 jaars projecties, diverse indexatiemogelijkheden, personeelsverloop en personeelsvervanging in verband met pensioneringen.
 • Regelingen vergelijken (PA+)
  Vergelijk de huidige regeling in één keer met tot drie andere regelingen en reken de financiële consequenties direct door. Op basis van de werkelijke werknemergegevens uiteraard. Vergelijk voor uw klanten de kosten, kapitalen en/of pensioenuitkeringen voor een eindloon, middelloon en/of beschikbare premieregeling in één berekening! Inclusief de wettelijke kaders uit eerdere regimes, voor een correcte vergelijking ten opzichte van de huidige regeling! Maak een volwaardig gesprekspartner van uw klanten!
 • Regelingen omzetten (PA+)
  Kostenneutraal de pensioenregeling omzetten? Bijvoorbeeld voor het omzetten van een bruto naar een netto staffel of van een salarisdiensttijdregeling naar een beschikbare premie. Of op basis van een budget? Het opbouwpercentage of de beschikbare premie staffel van een nieuwe regeling vaststellen? Bepaal zelfs per werknemer de salariscompensatie. Regelingen omzetten is daardoor bovendien uitermate geschikt voor harmonisering van pensioenregelingen. Creëer snel en eenvoudig financieel inzicht!

Meer informatie over de PensionAnalyzer vindt u op onze website. Daarnaast zijn de PensionAnalyzer en PensionAnalyzer Plus real time te bestellen vanuit Advantage.

Gerelateerde Quick Guides

 • Het Afdrukmenu
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen