Volgen

De processtappen

Financiële planning is niet gekoppeld aan wetten en formele regels waaraan u zich als adviseur dient te houden. Binnen DIA hebben wij niet alleen rekening gehouden met een logische volgorde, maar ook met toekomstige ontwikkelingen. Zodat deze met dezelfde logica en gebruiksvriendelijkheid in DIA verwerkt kunnen worden.

Daarnaast is binnen de processen sterk rekening gehouden met toekomstige aanpassingen in de financiële planning zelf. Zonder dat u bestaande gegevens hoeft te overschrijven, of een nieuw dossier hoeft op te starten.

Financiële planning is immers dynamisch en daar is DIA volledig op ingericht.

In dit stappenplan leggen wij uit hoe de processen voor financiële planning in DIA zijn verwerkt.

De processtappen

 1. Inventariseren
 2. Advies & Conclusie
 3. Life Events
 4. Next
 5. Call to Actions

De processtappen vindt u in de procesbalk boven in beeld. Om naar een nieuw proces te gaan, klikt u op (Doorgaan) . Indien van toepassing, kunt u voorgaande gegevens met een druk op de knop overnemen of opnieuw invoeren.

Inventariseren
Voordat gestart kan worden, dient er een zuiver en compleet financieel inzicht en overzicht gecreëerd te worden. Dit vindt plaats in de Inventarisatie.

Hierbij is de volgorde van de IB-aangifte van de fiscus gevolgd. Hierdoor kunt u snel alle benodigde gegevens invoeren.

Inventariseren onderscheidt de volgende categorieën:

 • Persoonsgegevens
 • Inkomen
 • Vermogen
 • Uitgaven
 • Toekomstvoorzieningen
 • Actuarieel

Soort dienstverband
In DIA worden afhankelijk van de gemaakte keuze bij de vraag Soort dienstverband, alleen nog de daarmee verband houdende onderdelen en vragen getoond. Bijvoorbeeld: maakt u een financiële planning voor een DGA of IB-ondernemer, dan is het onderdeel ‘Vermogen zakelijk’ beschikbaar. Wisselt u naar iemand die uitsluitend in loondienst werkzaam is, dan verdwijnt dit onderdeel.

Partner in het dossier
Belangrijk om vooraf vast te stellen: dient de partner als fiscale partner meegenomen te worden, of uitsluitend ten behoeve van de financiële situatie van uw klant?

Indien gekozen wordt voor fiscale partner, kunt u dit bij het invoeren van het dossier aangeven. In beide gevallen kunt u, indien gewenst, voor de partner exact dezelfde vragen beantwoorden als voor uw klant.

Resultatenschermen
Wanneer een processtap over voldoende gegevens beschikt om te kunnen rekenen, worden de resultaten automatisch gevuld en kunt u wijzigingen real time doorrekenen. Voor zowel de cijfermatige resultaten áls de grafieken.

U bepaalt zelf hoe de resultaten getoond worden. Cijfermatig of als grafiek. Hiertoe is ieder resultatenscherm uitgerust met buttons (bovenin), om te kunnen wisselen.

Zodra uw inventarisatie gereed is, kunt u ‘doorgaan’ naar de volgende stap: Advies & Conclusie.

Advies & Conclusie
Zodra de inventarisatie gereed is, kunt u aan de slag met uw advies en conclusies. Om te zorgen dat u al uw adviezen en conclusies overzichtelijk bij elkaar heeft staan, hebben wij deze ondergebracht in een aparte processtap.

Waarbij dezelfde categorisering is gevolgd als bij Inventariseren. U kunt dus per categorie uw adviezen en conclusies schrijven.

Hetgeen u als advies en conclusie schrijft, wordt automatisch overgenomen in het rapport. Geplaatst onder de betreffende categorie. Het is dus niet nodig om rapporten handmatig aan te passen.

Ondertekening
Wenst u het Inventarisatierapport te laten ondertekenen? Dan kunt u dat per dossier instellen.

Rapporten
Alle rapporten worden in Word-format gegenereerd. En zoals reeds aangegeven, worden uw adviezen en conclusies automatisch opgenomen in de diverse rapporten.

Maar indien gewenst, kunt u de rapporten altijd naar uw wens aanpassen. Tevens kunt u gegevens en grafieken eenvoudig overnemen in Excel en PowerPoint ten behoeve van presentaties.

Daarnaast zijn de rapporten beknopt van opzet, maar beschikken ze toch over alle benodigde informatie.

DIA stelt de rapporten dus volledig voor u samen.

Life Events
De volgende stap in het proces zijn de Life Events. Dit proces bestaat uit twee delen. Namelijk de onderdelen Financieel en Life Events.

Financieel is exact hetzelfde als de inventarisatie. Daarom kunt u met een druk op de knop alle gegevens overnemen uit de inventarisatie.

Voor deze opzet is gekozen, omdat u twee mogelijkheden heeft met de verschillende Life Events.

 1. Scenario’s doorrekenen
 2. Gebeurtenissen die daadwerkelijk plaatsvinden verwerken*

Binnen het doorrekenen van scenario’s, zal DIA standaard een aantal scenario’s doorrekenen op basis van de door u gemaakte keuzes en ingevoerde gegevens. Maar u kunt – indien van toepassing - zelf ook scenario’s opgeven.

Maar een Life Event kan vanzelfsprekend ook daadwerkelijk plaatsvinden. Zoals de aanstaande verkoop van een woning. In het Life Event Woning, kunt u de diverse wijzigingen die betrekking hebben op de verkoop van een woning invoeren en doorrekenen. Zodra de verkoop daadwerkelijk plaats vindt, voert u de wijzigingen met een druk op de knop door in het onderdeel Financieel. Waarna een eventuele overwaarde, het vervallen van de hypotheeklast en daarmee de verlaging van de uitgaven en dergelijke, direct verwerkt worden.

Vervolgens zijn de andere Life Events in staat om na een druk op de knop vast te stellen, wat voor invloed de wijzigingen in Financieel hebben op de diverse Life Events. Hetgeen vervolgens bij ieder Life Event duidelijk in beeld wordt gebracht.

Uiteraard kunt u wijzigingen ook rechtstreeks in Financieel doorvoeren. Hierbij kunt u denken aan periodieke wijzigingen zoals het salaris.

*Dit noemen wij Life Event Automation en deze functionaliteit is over drie weken beschikbaar.

Oplossingen & conclusies
Nadat de resultaten van een Life Event doorgerekend zijn, kunt u per Life Event de oplossing(en) naar keuze doorrekenen. Dit doet u eenvoudig op basis van een ‘vraag en antwoord’ systematiek.

Daarnaast kunt u per Life Event uw conclusie vastleggen, die vanzelfsprekend automatisch overgenomen wordt in het rapport.

De onderdelen in Life Events

 • Financieel
 • Stoppen met werken
 • Overlijden
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Echtscheiding
 • Kinderen
 • Onderneming
 • Erfenis
 • Woning

Rapportage per Life Event
Om de rapporten overzichtelijk te houden voor uw klant en u de mogelijkheid te bieden om adviesvragen efficiënt te beantwoorden, kent ieder Life Event haar eigen rapport.

U kunt dus zelf bepalen welke rapporten u wenst af te drukken. In plaats van een ‘verplichting’ om een volledige rapportage met betrekking tot de volledige financiële situatie af te drukken.

Next
Bij ´DIA: Het proces’ hebben wij reeds aangegeven dat financiële planning dynamisch is. Immers, in de loop van de tijd vinden er wijzigingen plaats in de financiële of persoonlijke situatie.

U kunt deze wijzigingen steeds doorvoeren in de Life Events of Financieel, of u kunt er voor kiezen om een nieuw dossier aan te maken. Maar in beide gevallen ‘verliest’ u het overzicht met betrekking tot de ontwikkeling van de financiële planning.

Next helpt u het overzicht te behouden.

Bij iedere wijziging in de financiële of persoonlijke situatie, kunt u een Nextdossier aanmaken. Hiervoor klikt u op Plus.

Op dat moment wordt er een nieuw dossier aangemaakt binnen het huidige dossier. Een subdossier als het ware. U kunt dit Nextdossier een eigen naam geven, welke duidelijk getoond wordt in de procesbalk.
Een Nextdossier heeft exact dezelfde functionaliteit als het proces Life Events. Waarbij na het aanmaken, alle gegevens uit het proces Life Event of een eerder Nextdossier automatisch worden overgenomen.

Vervolgens voert u de aanpassing(en) door, klikt u – indien gewenst – op de button om de Life Events te checken en u kunt aan de slag met de eventuele oplossingen en uw advies.

Deze systematiek heeft als grote voordelen dat:

 • U altijd overzicht behoudt van de ontwikkeling van de financiële planning.
 • U uw klant in de toekomst een fraaie tijdlijn kunt presenteren met betrekking tot de ontwikkeling van zijn financiële planning.

Om te zorgen dat u in het juiste dossier werkt en om te voorkomen dat er geen discrepantie gaat ontstaan tussen de verschillende Nextdossiers, worden voorgaande dossiers altijd read only gemaakt. Vanzelfsprekend zijn alle gegevens gewoon in te zien en kunt u de documenten die bij een Nextdossier horen, altijd raadplegen en afdrukken.

Rapporten
Ieder Nextdossier beschikt zoals ieder proces over haar eigen rapporten. Dus afhankelijk van de locatie in het proces, worden u de bijbehorende rapporten getoond. Vanzelfsprekend zijn de rapporten uit een ander Nextdossier altijd op te roepen.

Call to Actions
Het ondernemen van een actie naar aanleiding van een financiële planning, is een logisch gevolg.

Maar sommige acties dienen uitbesteed te worden, liggen in de toekomst, zijn urgent of komen periodiek voor. En dat dient allemaal bewaakt te worden.

Hiervoor beschikt DIA over het proces Call to Actions. Waarbij de Call to Actions op twee manieren worden genereerd:

 1. Automatisch door DIA op basis van vooraf ingestelde uitgangspunten
 2. Door zelf Call to Actions op te voeren

Binnen het proces Call to Actions, wordt vervolgens in een duidelijk overzicht aan u gepresenteerd welke acties ondernomen dienen te worden. Onder andere op basis van welke nog open staan, welke afgerond zijn, wat de urgentie is en wanneer een actie afgerond dient te zijn.

Bij een Call to Action kunt u bijvoorbeeld denken aan een reminder om het convenant met betrekking tot een echtscheiding op te vragen en te uploaden in het dossier. Zodat alles op één plek vastligt. Of gericht op de check, of er wel een leningsovereenkomst getekend is met betrekking tot een lening die uw klant heeft bij de BV.

Een compleet agenderingssysteem, waarbij u zelfs middels een melding herinnerd wordt aan het uitvoeren van een actie.

Afdrukmenu
Het Afdrukmenu is een onderdeel dat speciale aandacht mag krijgen. Met dit menu kunt u namelijk meer dan alleen het afdrukken van rapporten.

U kunt bijvoorbeeld ook documenten uploaden. Documenten die betrekking hebben op het totale dossier. Bijvoorbeeld een hypotheekovereenkomst behorende bij een hypotheek, of een convenant behorende bij een echtscheiding.

Ontwikkelingen
Uiteraard werken wij hard aan nieuwe ontwikkelingen die financiële planning nog efficiënter en beheersbaarder maken!

U hoort snel meer van ons in de vorm van DIA updates.

Heel veel werkplezier met DIA!

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen