Volgen

Sjablonen & Quick Start

Quick Guide Advantage: Sjablonen & Quick Start

Een Wft-proof pensioenadvies is en blijft natuurlijk maatwerk. Maar toch zijn er zeer veel elementen binnen het pensioenadvies, die voor veel klanten hetzelfde kunnen zijn. Bijvoorbeeld dat het advies gebaseerd dient te zijn op een beschikbare premieregeling.

Daarnaast wilt u wellicht niet ieder advies van scratch af aan in hoeven te voeren, maar werken vanuit voorgedefinieerde dossiers, waarin duidelijk en exact is aangegeven welke vragen voorgedefinieerd zijn.

Kortom, u wilt snel en efficiënt een maatwerk advies uitbrengen aan uw klant.

Sjablonen
Met sjablonen kunt u eigen templates samenstellen ten behoeve van uw ‘gestandaardiseerde’ advies.

Waarbij u zoveel sjablonen kunt samenstellen als u nodig acht en deze voorzien van een duidelijke omschrijving.

Belangrijk: een sjabloon is alleen van toepassing op de Wft-intake van het Inventarisatieproces.

Door onderstaande stappen te volgen, stelt u een sjabloon samen:

  • Start een nieuw dossier;
  • Beantwoord de door u gewenste vragen conform uw standaard;
  • Sla het sjabloon op via Menu -> Sjablonen -> Bewaren als sjabloon;
  • Hierna wordt het sjabloon opgeslagen in uw lijst met sjablonen.

Zodra u een nieuw dossier start, kunt u het door u gewenste sjabloon selecteren bij de vraag ‘Wilt u een sjabloon gebruiken?’.

U kunt uw sjablonen overigens beheren via Menu -> Sjablonen -> Onderhoud sjablonen. Door een sjabloon te selecteren en vervolgens te klikken op Doorgaan, opent u het sjabloon. Een sjabloon wissen is vanzelfsprekend ook mogelijk.

Tip: alle vragen beantwoord middels een sjabloon, zijn voorzien van een oranje bolletje en de vragen zijn altijd aan te passen indien het advies daarom vraagt. Zodra een vraag aangepast is, verdwijnt het oranje bolletje.

Quick Start
Een Quick Start beschikt feitelijk over dezelfde werking als een sjabloon. Echter, bij een Quick Start zijn de vooraf ingevulde vragen al door ons beantwoord. Maar gebaseerd op een aantal keuzes die u dient te maken. Eigenlijk een sjabloon van ons voor u.

Zodra u een nieuw dossier aanmaakt, kiest u bij de vraag 'Quick Start' voor 'Ja'. Vervolgens worden 5 nieuwe vragen geactiveerd. Deze vragen hebben betrekking op de volgende onderstaande categorieën en zijn te beantwoorden met goed, gemiddeld of matig. Deze antwoorden bepalen het niveau van de categorie binnen de pensioentoezegging.

De categorieën

  • Ouderdomspensioen;
  • Overlijdensverzekering;
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
  • Keuzevrijheid;
  • Kosten en tarief.

Tip: Net als bij sjablonen, kunt u de vooraf ingevulde vragen herkennen aan een oranje bolletje. En uiteraard zijn ook de vragen beantwoord vanuit de Quick Start, gewoon aan te passen voor een maatwerk pensioenadvies.

Quick Guides:

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen