Volgen

What's new Laatste versie

Nieuw in versie 2018/1

Algemeen

Sofi-cijfers, CAO- en BPF-gegevens 2018
De sociale en fiscale cijfers 2018 zijn verwerkt in alle modules.

Update rentevoeten
De marktrente (gebaseerd op het U-rendement) en de door de SRA geadviseerde rentevoeten voor RJ-waarderingen van pensioenverplichtingen in eigen beheer, zijn bijgewerkt tot en met 31-12-2017.

Opstartscherm
In versie 2017/5 werd het ‘Whats new’ scherm telkens getoond, bij het opnieuw opstarten van een programma. Dit is aangepast en wordt alleen nog getoond wanneer een programma voor de eerste keer opstart.

Product updates
Van de volgende producten zijn de productkenmerken en tarieven aangepast:

 • TAF Personal Overlijdensrisicoverzekering Credit Life;
 • TAF Personal Overlijdensrisicoverzekering Quantum Leben;
 • TAF Special Overlijdensrisicoverzekering Credit Life;
 • TAF Special Overlijdensrisicoverzekering iptiQ.


DIA Financiële Planning

Automatische berekeningen
Op veelvuldig verzoek hebben wij de mogelijkheid van automatische berekening van de heffingskortingen toegevoegd aan DIA.

U kunt nu kiezen tussen het zelf opgeven of het door het programma laten berekenen van de volgende heffingskortingen:

 • Algemene heffingskorting;
 • Arbeidskorting;
 • (Alleenstaande) ouderenkorting.

Daarnaast kan zelf worden opgegeven:

 • Jonggehandicaptenkorting (Wajong);
 • Levensloopverlofkorting;
 • Combinatiekorting;
 • Korting voor maatschappelijke beleggingen;
 • Korting voor beleggingen in durfkapitaal.

De berekening van bovengenoemde heffingskortingen wordt zowel in het berekeningsjaar uitgevoerd, als óók (fictief) voor alle toekomstige jaren. Een specificatie van de heffingskortingen treft u aan in de diverse Adviseursrapportages.

De automatische berekeningen zijn gespecificeerd in 3 perioden:

 • tot het jaar van ingang AOW;
 • jaar van ingang AOW;
 • vanaf het jaar na het jaar van ingang van de AOW.

Deze indeling is toegepast, omdat het jaar van ingang van de AOW bijzonder is in verband met de wijziging van het tarief IB/PVV in de eerste en tweede schijf en de heffingskortingen. De pro rata toepassing van belastingtarieven in de eerste en tweede schijf en heffingskortingen, is volledig verwerkt. Voor een gedetailleerde toelichting op de werking van de belastingheffing en heffingskortingen, hebben wij een FAQ opgenomen in onze Online Helpdesk.

Onderneming
De doorrekening van de waarde van de onderneming is verder geoptimaliseerd. Daarnaast is extra gebruikersfunctionaliteit toegevoegd.

U kunt nu:

 • de waarde van een onderneming opgeven of berekenen door middel van de intrinsieke waarde methode. Het resultaat wordt volledig transparant weergegeven in de Adviseursrapportage in MS Excel format;
 • de aangifte Vennootschapsbelasting middels het XBRL VpB import - met de ondernemingsgegevens - importeren in uw DIA-dossier;
 • de ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling berekenen voor IB-ondernemers;
 • het jaarlijks genoten dividend opgeven voor de DGA of winst uit onderneming voor de ondernemer. Dit kan voor de periode die u zelf wenst;
 • de periodieke groei van de onderneming opgeven. Dit kan op basis van een percentage of een nominaal bedrag. Deze groei kunt u volledig vorm geven voor wat betreft de hoogte en duur.

Met deze aanpassingen wordt het mogelijk, om een tijdelijke groei of het eindigen van de verdiensten uit de onderneming op te nemen in uw planning.

Sparen/Ontsparen
Op het tabblad Actuarieel en in de diverse Life Events, kan gekozen worden voor de functie Sparen/Ontsparen.

Wij hebben de specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen aan het vermogen verbeterd in de Adviseursrapportage. Daarin is een regel ingevoegd waarin de toevoeging aan of afneming van het vermogen in enig jaar wordt getoond.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen