Volgen

Nieuw in versie 2016/4

Algemeen

De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten, vragenlijsten, quick guides en veel gestelde vragen (Online Helpdesk) zijn verder verbeterd en wederom aangevuld.

De quick guides zijn te vinden via de F1-toets. Quick guides zijn korte handleidingen die u snel op weg helpen met het gebruik van Advantage, DIA en nieuwe functionaliteiten.

 

DIA: Financiële planning voor de DGA en IB Ondernemer

Wiebes-scenario

Nu de plannen van staatssecretaris Wiebes inzake het eigen beheer pensioen van de DGA nagenoeg definitief zijn, hebben wij de module Wiebes-scenario ontwikkeld.

Het Wiebes-scenario is een modulaire uitbreiding op DIA Start en DIA Next, maar is standaard opgenomen in de pakketsamenstelling DIA Pro en DIA Suite.

Uiteraard is het Wiebes-scenario ook als losse module beschikbaar.

Inhoud Wiebes-scenario

Binnen het Wiebes-scenario is het complete adviestraject opgenomen. Concreet betekent dit, dat de diverse Wiebes oplossingen in één keer doorgerekend worden.

Hierbij gaan wij uit van twee uitgangspunten:

 • Wat kun je doen met de opgebouwde aanspraken? Met ingegane pensioenen?
  • afkopen;
  • omzetten;
  • premievrij laten staan;
  • verwerking verzekerde regelingen;
 • Wat zijn de mogelijkheden voor de toekomstige opbouw van een toekomstvoorziening?
  • verzekeringsproduct afsluiten;
  • netto sparen;
  • winstreserve in eigen beheer aanhouden.

De automatische doorrekeningen zijn hierbij niet alleen gericht op afkoop, maar ook op de berekening van de aanspraken en liquiditeiten. Nu én in de toekomst.

Met betrekking tot de verzekeringsproducten, zijn er een aantal DGA- en ORV producten gekoppeld. Zodat de verzekeringsconsequenties direct doorgerekend worden.

De DGA producten zijn eveneens aan Advantage gekoppeld, zodat indien gewenst, direct het Wft-proces gestart kan worden.

Rapport & juridische documenten

Vanzelfsprekend is het Wiebes-scenario voorzien van uitgebreide en voor de klant duidelijke, overzichtelijke en leesbare rapporten. Inclusief de nodige grafieken.

Wat betreft de juridische documenten, kunnen de volgende documenten gegenereerd worden via onderstaande programma’s*: 

Eveneens is een standaard verzoekbrief voor het terughalen van verzekerde pensioenaanspraken naar eigen beheer, opgenomen in FM Overeenkomsten.

Overige kenmerken

 • zijn al uw DGA-dossiers omgezet, dan zegt u uw licentie op het Wiebes-scenario gewoon op;
 • om de efficiëntie te optimaliseren, kunnen de dossiers uit het Pensioenprogramma en Benaderde Marktwaarde ingelezen worden;
 • DIA kent een licentiemodel op basis van aantallen dossiers. Voor het Wiebes-scenario kunt u een onbeperkt aantal dossiers aanmaken;

*Om de juridische documenten te kunnen genereren, dient u te beschikken over de betreffende programma’s.

Wiebes-scenario en DIA

Het Wiebes-scenario kan als zelfstandige module gebruikt worden, of vanuit een bestaand DIA dossier opgestart worden. U hoeft dus niet per se een volledige inventarisatie in DIA op te starten voor het Wiebes-advies.

Importeren in DIA

Om de efficiëntie binnen het gebruik van DIA verder te verhogen, hebben wij 4 verschillende importmogelijkheden toegevoegd:

 • IB-aangifte: door middel van het importeren van een XBRL-rapport, kunnen alle inkomensgegevens die in de IB aangifte zijn opgenomen, worden geïmporteerd in DIA. Deze gegevens worden allemaal opgenomen op het tabblad ‘Inkomen’;
 • VPB-aangifte: NAW-gegevens en balansposten (gebruikt voor een waarderingsberekening van de onderneming) worden geïmporteerd op basis van een XBRL-rapport van de VpB-aangifte;
 • eigen beheer aanspraken: opgebouwde aanspraken in eigen beheer in het pensioenprogramma of BMW en lijfrenteberekeningen (uitsluitend BMW), kunnen worden geïmporteerd in het DIA dossier op het tabblad ‘Toekomstvoorzieningen’;
 • mijnpensioenoverzicht.nl: alle in het verleden elders opgebouwde pensioenen die geregistreerd staan in Mijnpensioenoverzicht, zijn te importeren in DIA. Ook deze importfunctie vindt u terug op het tabblad ‘Toekomstvoorzieningen’.

Beide bovenstaande XBRL rapporten zijn uit diverse aangifteprogramma’s te exporteren. In DIA kunnen deze vervolgens worden geïmporteerd. Zie voor meer informatie over het importeren de Quick Guide <link naar QG’s DIA> aangaande de importfuncties.

Overige aanpassingen DIA

Koopkrachtindicator: deze is toegevoegd op het tabblad Actuarieel in de processen Inventarisatie en Financieel. Het is hierdoor mogelijk om voor de uitgaven prijs- en loonindexaties in te stellen en te rekenen met een ‘reële koopkracht’.

Daarnaast is de weergave van geïndexeerde pensioenen in de resultatenschermen aangepast. Het resultatenscherm is nu beter leesbaar.

 

Pensioenprogramma

In dossiers met een hoger salaris dan het fiscale maximum, werd dit fiscale maximum getoond in plaats van het werkelijke salaris. Dit is opgelost. De berekeningen werden hierdoor niet beïnvloed.

Bij specifieke berekeningen per 31-12-2015, waarin gekozen was voor een RJ2014-4 waardering én gekozen was voor het gebruik van standaard SRA grondslagen, werd de overlevingstafel GBM/GBV 2008-2013 in plaats van GBM/GBV 2009-2014 gehanteerd. Dit is opgelost.

In enkele berekeningen die diverse regimes bevatten en een specifieke combinatie van laten staan en uitstellen bij de overgangsbepalingen, werd de tijdsevenredige aanspraak van het opgebouwde nabestaandenpensioen tot en met het Witteveen regime niet correct gepresenteerd. Dit is aangepast.

 

Pension Analyzer

In een regelingvergelijkingsberekening met daarin de vergelijking van 2 beschikbare premie regelingen, werden in de huidige regeling de pro rata premies van het laatste jaar voor de pensioendatum van één van de deelnemers niet berekend. Dit is opgelost.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen