Volgen

Nieuw in versie 2016/4a

 

Nieuw in versie 2016/4a

 

Algemeen

De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten, vragenlijsten, quick guides en veel gestelde vragen (Online Helpdesk) zijn verder verbeterd en wederom aangevuld.

De help is te benaderen via de F1-toets, het Menu of servicedesk.akkermans.nl

 

DIA & Advantage: wachtwoord vergeten

In DIA en Advantage registreert u zich als gebruiker. Dit gebeurt op basis van een zelf opgegeven e-mailadres en wachtwoord. Indien u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u dit voortaan vanuit het Inlogscherm herstellen via de functie Wachtwoord vergeten.

Nadat u op de betreffende button in het inlogscherm klikt, wordt u gevraagd om uw e-mailadres op te geven. Op dat moment controleert het programma of uw e-mailadres voorkomt in de database. Indien dit het geval is, wordt er per e-mail een nieuw wachtwoord aan u verzonden.

Na de eerste keer inloggen met dit nieuwe wachtwoord, kunt u het wachtwoord aanpassen in het Gebruikersbeheer.

Wij hebben voor deze methodiek gekozen omdat wij uit veiligheid uw wachtwoord gehashed (onleesbaar) opslaan. Een wachtwoord opnieuw opvragen is hierdoor niet mogelijk.

 

DIA: Financial Management voor de DGA en IB Ondernemer

Wiebes-scenario

Binnen het Wiebes-scenario zijn de volgende problemen opgelost en wensen doorgevoerd: 

  • het ‘percentage belastingheffing op uitkeringen’ werd in één keer opgegeven voor pensioenuitkeringen en uitkeringen uit hoofde van de oudedagsverplichting. Deze vraag is gesplitst in twee vragen, zodat de (veelal) hogere pensioenuitkering anders belast kan worden dan de uitkering uit oudedagsvoorziening;
  • de uitstelberekening van pensioenaanspraken in het scenario ‘Laten staan’ in de fiscale vergelijking bevatte enkele onvolkomenheden. Deze zijn opgelost.
  • de fiscale en commerciële pensioenverplichting op de AOW-leeftijd, waren gelijk aan die op de berekeningsdatum. Vanaf heden worden de actuarieel herrekende verplichtingen gepresenteerd;
  • in bijlage 3 vond een overgang plaats van de fiscale naar commerciële grondslagen. De overgang vond plaats in de kolom berekeningsjaar+1. Dit hebben wij hersteld;
  • in het resultatenscherm wordt een eventueel verzekerd overlijdensrisicokapitaal, nu gespecificeerd weergegeven met een ‘Kapitaal op berekeningsdatum´, ´Kapitaal op de einddatum´ en de ´Uitkering´;
  • het afdrukken van bijlage 2 is voortaan standaard op ‘landscape’ ingesteld. De tabellen zijn hierop aangepast.

Uitbreiding importmogelijkheden

Het importeren van een .XBRL-bestand met de gegevens van een IB of VpB aangifte, is vanaf nu ook mogelijk vanuit het XBRLOne Platform van Semansys Technologies BV. Zie voor meer informatie de Quick Guide Importeren.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen