Volgen

Waarom wordt bij de afkoopvariant en onvoldoende ondernemingsvermogen toch een uitkering berekend?

Er zijn situaties te bedenken, waarbij het ondernemingsvermogen nog aangevuld wordt vanuit andere bronnen.

Bijvoorbeeld: Wellicht dat een ondernemer nog een rekening courant schuld bij de BV heeft. Deze zou kunnen worden afgelost door een afkoop, uitkering naar privé en directe aflossing van de schuld met de uitgekeerde afkoopsom.

Voorbeeld 2: er kan nog verzekerd pensioen bij een externe uitvoerder ondergebracht zijn. Door middel van de afkoopberekening is te zien hoeveel geld nodig is, om de afkoop mogelijk te maken.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen