Volgen

Nieuw in versie 2016/4b

 

Nieuw in versie 2016/4b

 

Algemeen

De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten, vragenlijsten, quick guides en veel gestelde vragen (Online Helpdesk) zijn verder verbeterd en wederom aangevuld.

De help is te benaderen via de F1-toets, het Menu of servicedesk.akkermans.nl

Verhoging AOW-leeftijd in DIA, Wiebes scenario, FM Hiaten programma, Pension Analyzer, FM Aanvullend pensioen en lijfrente programma

De AOW-leeftijd is verhoogd voor mensen geboren ná 31-12-1954. Dit is - net na onze update - gepubliceerd door de wetgever op 31 oktober. De publicatie vindt u hier. Wij hebben deze wijziging uiteraard direct in onze software doorgevoerd, zodat u vanaf heden al met de nieuwe AOW-leeftijd rekening kunt houden in uw adviezen. 

DIA

Onttrekking (ontsparen) aan vermogen partner

In de onderdelen Inventarisatie en Financieel, kunt u in het tabblad Actuarieel rekening houden met ontsparen. Hierdoor wordt het negatief netto besteedbaar inkomen gecompenseerd vanuit het vermogen. Deze functie is uitgebreid, zodat u voortaan – indien gewenst - tevens kunt onttrekken aan het vermogen van de partner. 

Import XML mijnpensioenoverzicht.nl

Sinds de invoering van de verhoogde AOW-leeftijd, is de export uit mijnpensioenoverzicht aangepast. Deze aanpassing hebben wij ook doorgevoerd in DIA, zodat de betreffende export weer naadloos geïmporteerd kan worden in DIA. 

Wiebes-scenario 

ZVW premie

Omdat de ZVW-premie in de meeste gevallen 5,5% van de periodieke uitkering (van toepassing op de uitkering oudedagsverplichting én pensioenuitkering) tot het maximum ZVW-loon bedraagt, rekent het Wiebes-scenario hier voortaan standaard mee. 

Indien u wenst te rekenen met een afwijkende ZVW-premie, kunt u deze aanpassen in de Berekeningsgrondslagen.

Advantage

Het Offerteproces is verder verbeterd

Om uw offerteverzoeken naadloos te laten aansluiten bij de offerteprogrammatuur van de diverse aanbieders, hebben wij het Offerteproces verbeterd. Het proces verloopt als volgt:

 • na de selectie van de producten waar u een offerte voor aan wenst te vragen, gaat u door naar het Offerteproces;
 • het Offerteproces bestaat voortaan uit twee fases. Te weten:
  • Basisvragen: deze vragen en antwoorden zijn van toepassing op alle offerteverzoeken;
  • Offertevragen: dit zijn vragen en antwoorden die per product kunnen verschillen. Bijvoorbeeld vanwege het feit dat een bepaald klassensysteem binnen een bepaald product, niet ondersteund wordt. U kunt dan speciaal voor dat product een afwijkend antwoord selecteren.
 • na verzending van de offerteverzoeken, kunt u in het Offerteproces tevens de voortgang bewaken. Statussen geven aan welke offertes binnengekomen zijn en welke nog onderhanden zijn.

Na binnenkomst van een offerte, zijn deze direct beschikbaar in het Offerteoverzicht, kunt u de betreffende offertes openen of in de Offertevergelijker met elkaar vergelijken. Zowel cijfermatig als op basis van de belangrijkste kenmerken.

Indien u vanuit het Offerteproces (na het versturen van de offerteverzoeken) de Wft-Inventarisatie wenste aan te passen, bleven er in sommige gevallen meldingen open staan. Dit is opgelost.

Inventarisatierapport

Het Inventarisatierapport voor de Wft-inventarisatie en het Klantprofiel, is volledig opnieuw ontwikkeld.

Het rapport kent een volledig nieuwe opzet, is geschreven op het niveau van uw klant en voorzien van uw advies.

Afhankelijk van de gemaakte keuzes bestaat het rapport uit de:

 • CAO- en BPF-check
 • Pensioenlasten bestaande regeling
 • Pensioenlasten nieuwe regeling
 • Betaalbaarheid
 • Life Cycle Analyzer
 • Vragen en antwoorden volledige inventarisatie

Uitbreiding rapport CAO- en BPF check

De CAO- en BPF-check is uitgebreid met een onderzoeksrapport inclusief conclusies.

Dit rapport is als zelfstandig rapport af te drukken, of als onderdeel van het Inventarisatierapport.

Ook in de Nazorgmodule voor de jaarlijkse audit van de regeling en de Life Cycles, is het nieuwe onderzoeksrapport opgenomen.

Verbetering premie indicaties in productvergelijking

In het Analyse-overzicht van de diverse producten, worden naast de productkenmerken de tarieven voortaan gesplitst weergegeven.

Daar waar voorheen alleen de totaalpremie werd getoond, wordt nu de premie per product als volgt getoond:

 • risicopremie;
 • kostenopslagen;
 • totale bruto premie.

Zodat dit beter aansluit bij de vergelijking met netto beschikbare premies. Voor een nog beter onderbouwde productkeuze en advies.

Productaanpassingen in Advantage

In de vergelijking van producten hebben wij de volgende wijzigingen aangebracht:

 • Brand New Day Pensioen: per 17 November 2016 wordt het actietarief opgenomen.
 • de productkenmerken van het MKB Garantiepluspensioen van Onderlinge ’s-Gravenhage zijn opgenomen;
 • nieuwe ANW-tarieven per 1-1-2017 zijn verwerkt voor:
  • Aegon PPI Pensioenabonnement flex;
  • Aegon DB-abonnement.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen