Volgen

Import: partnerpensioen vóór pensioendatum toegezegd, maar niet verzekerd. Waarom zie ik deze dekking niet in het rapport?

Het partnerpensioen vóór pensioendatum is in de geïmporteerde berekening waarschijnlijk niet zichtbaar, doordat het op de vraag ‘aanvang dekking’ is geantwoord met ‘uitgesteld’. Selecteer hier ‘direct ingaand’.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen