Volgen

Waarom importeert niet alles uit mijn .APD bestand?

U heeft waarschijnlijk een reeds gemaakte berekening geïmporteerd.

Deze berekeningen zijn gemaakt in een eerdere versie van het pensioenprogramma of benaderde marktwaarde. In die berekeningen werden de voorzieningen nog niet opgeslagen in uw .apd dossier. Die gegevens kunnen daardoor niet gepresenteerd worden in het Wiebes scenario.

Wilt u een bestaande berekening volledig importeren? Open de berekening in het pensioenptrogramma of benaderde marktwaarde en sla het opnieuw op. Dit opgeslagen bestand kan wel volledig worden geïmporteerd.

Het enige dat u daarna nog handmatig dient toe te voegen, is de fiscale waarde van de betreffende aanspraak ultimo 2015. Zie ook de Quick Guide Wiebes-scenario.

Voor de volledigheid: Het .APD bestand dient een berekening per berekeningsdatum van de omzetting/afkoop te bevatten ten behoeve van een correcte doorrekening van de diverse scenario’s.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen