Volgen

Inkomstenbelasting box 1 en heffingskortingen

Belastingheffing

Het progressieve schijventarief in box 1 is in DIA verwerkt. Het wordt toegepast op het inkomen verminderd met aftrekposten in het dossier. In de diverse adviseursrapportages is de specificatie van deze belastingheffing per kalenderjaar terug te vinden. De belastingheffing wordt toegepast in het berekeningsjaar en alle toekomstige kalenderjaren.

De belastingheffing in box 1 wordt in DIA onderverdeeld in 3 perioden:

 • tot het jaar van ingang AOW;
 • jaar van ingang AOW;
 • vanaf het jaar volgend op het jaar van ingang AOW.

Deze indeling is toegepast, omdat de belastingheffing in schijf 1 en schijf 2 van box 1 lager is, vanaf de maand dat de AOW ingaat.

Het jaar van ingang van de AOW is bovendien bijzonder in verband met de wijziging van het tarief IB/PVV in de eerste en de tweede schijf en heffingskortingen. De heffing in de eerste en tweede schijf vindt plaats op basis van een gewogen gemiddelde tarief. De hoogte van dit gewogen gemiddelde tarief, dat vervolgens over het gehele kalenderjaar wordt toegepast, is afhankelijk van de maand waarin de AOW-uitkering ingaat. Op de website van de belastingdienst is een tabel met deze gewogen gemiddelde tarieven gepubliceerd.

In de bepaling van het jaarinkomen worden de aftrekposten in box 1 ook pro rata aan de periode vóór en ná de ingangsmaand van de AOW toebedeeld.

Heffingskortingen

De volgende heffingskortingen zijn opgenomen in DIA:

U kunt kiezen tussen het zelf opgeven of door het programma laten berekenen van de volgende heffingskortingen:

 • Algemene heffingskorting;
 • Arbeidskorting;
 • (Alleenstaande) ouderenkorting.

  Daarnaast kunnen door u worden opgegeven:

 • Jonggehandicaptenkorting (Wahjong);
 • Levensloopverlofkorting;
 • Combinatiekorting;
 • Korting voor maatschappelijke beleggingen;
 • Korting voor beleggingen in durfkapitaal.

Voor de algemene heffingskorting en arbeidskorting, wordt een pro rata berekening uitgevoerd. De hoogte van deze kortingen is namelijk verschillend vóór en vanaf de AOW-ingangsdatum.

De alleenstaande ouderenkorting en ouderenkorting worden in DIA gecombineerd. Deze kortingen worden in een dossier vanaf het jaar ná het jaar van ingang van de AOW. Conform de regels van de belastingdienst.

De jonggehandicaptenkorting wordt toegepast tot en met het jaar voorafgaand aan het jaar van ingang van de AOW.

Voor de overige kortingen is de AOW ingangsdatum niet van invloed.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen