Volgen

Vanaf wanneer is het verplicht om Wft Permanent Actueel te zijn?

Sinds 1 januari 2014 is het wettelijk verplicht om 'permanent aantoonbaar actueel' te zijn. Daarnaast eist art. 401, Boek 7 BW dat de opdrachtnemer als ‘goed opdrachtnemer’ zijn werkzaamheden uitvoert. Dat betekent ook een goed (= een actueel) advies. Door tijdig de berichten in Wft Actueel te lezen en de opdrachten te maken blijft de abonnee aantoonbaar actueel. Wft Actueel is ook met medewerkers van de AFM besproken. Zij hebben aangegeven dat de methodiek van Wft Actueel past binnen de verwachtingen van de AFM.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen