Volgen

Berekening actualiteitenpercentage

Het percentage wordt rechts van de modules waarop u bent geabonneerd aangegeven. Dit percentage is actueel. Dat betekent dat het aantal berichten dat u per module heeft gemaakt direct wordt gedeeld door het aantal berichten dat over die module (in de voorliggende twaalf maanden) is verschenen. Zodra u een bericht heeft gemaakt wordt het percentage opnieuw berekend.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen