Volgen

Waarom is de commerciële waarde van het partnerpensioen hoger in versie 2018/1?

Bij de berekening van de commerciële waarde van het pensioen wordt een ouderdomspensioen en indien van toepassing een partnerpensioen gewaardeerd.

Het ouderdomspensioen kan stijgen op basis van een voorindexatie. De opgebouwde rechten worden dan jaarlijks verhoogd tot de pensioenleeftijd. Het partnerpensioen is afgeleid van de hoogte van het ouderdomspensioen. Als het ouderdomspensioen stijgt, geldt dat dus ook voor het partnerpensioen.

Voor de berekening van de waarde van het partnerpensioen werd ten onrechte geen rekening gehouden met de voorindexatie van het ouderdomspensioen. Hierdoor werd de waarde van het direct ingaand partnerpensioen  te laag vastgesteld. Dit hebben wij aangepast in versie 2018/1.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen